Een Unieke Faciliteit: ZAP

Vanaf september 2015 zijn de eerste studenten aan de slag gegaan in Zernike Advanced Processing facility (ZAP) op het EnTranCe terrein van Hanzehogeschool Groningen. Een lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen is hiermee in vervulling gegaan. Met deze nieuwe faciliteit kunnen bedrijven bediend worden met praktijkgericht onderzoek en gaan studenten aan de slag met actuele cases uit het werkveld van de procesindustrie. Hierbij worden verticale leerlijnen ingezet waarbij studenten van het mbo, hbo en wo samen aan praktijkgerichte opdrachten werken.

In de applicatiefaciliteit voor procestechnologie wordt onderwijs en toepassingsgericht onderzoek naar het verwaarden van biomateriaal gecombineerd. Specifieker gezegd, het (voor-)bewerken van agrarische grondstoffen en reststromen tot halffabricaten voor food- en non-food-toepassingen. “ZAP moet ervoor zorgen dat nieuwe processen en technologie worden opgeschaald, zodat het praktisch toepasbaar wordt binnen bedrijven ”vertelt Derwin Schorren, projectleider ZAP. “Belangrijk thema daarbij is vergroening van de Chemie”.

Zernike Advanced

Processing Facility

De faciliteit ZAP bestaat uit een proceshal, waarin gewerkt gaat worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten uit het bedrijfsleven en wordt tevens gebruikt als onderwijsruimte. Het Noorderpoort en de Hanzehogeschool Groningen zijn in september 2015 gestart met een deel van hun opleidingen in ZAP. Ook de Rijksuniversiteit Groningen zal dan, voor de onderzoeksvragen uit het werkveld, in samenwerking met het mbo en hbo gebruik maken van deze ruimte. Het is de bedoeling om de ZAP faciliteit uit te breiden.

Share Your Talent

Move The World

Met ‘Share your talent. Move the world.’ gaan we verder dan talentontwikkeling. De Hanzehogeschool kent een rijke geschiedenis. Daarin speelt het leveren van een bijdrage aan de maatschappij een belangrijke rol. De wereld verder helpen, dat is óns talent! We zijn er trots op dat onze medewerkers en studenten hun talent inzetten voor een betere wereld.

sharetop2-01

Wij Vertellen Over

ZAP Groningen

“Binnen ZAP gaan studenten in nauwe samenwerking met bedrijven, werken aan opwerken van vooral biologische (rest) stromen naar bruikbare componenten en producten. Lees hier een column over meester en gezel in de biobased economy.”

Doede Binnema
Lector Functionele Ingrediënten en Gezondheid, Hanzehogeschool Groningen