Bedrijven en ZAP

Het bedrijfsleven kan via ZAP onderzoek doen, maar ook hun visitekaartje afgeven. Ze kunnen hun technologie in de faciliteit plaatsen en zo demonstreren tot welke innovaties ze in staat zijn. Dit illustreert meteen de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zomaar een onderzoeksvraag over de schutting gooien, is niet de bedoeling. Bedrijven moeten een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door apparatuur beschikbaar te stellen, of studenten te begeleiden.

Een aantal bedrijven heeft nu al heeft aangegeven op korte termijn installaties in ZAP te willen plaatsen waaraan – samen met de kennisinstellingen – gewerkt kan worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten. Grote bedrijven als AVEBE en de Suikerunie willen goed opgeleide mensen op hun werkvloeren hebben. ZAP is – als semi-industriële setting – de perfecte faciliteit om studenten specifiekere competenties mee te geven.

Innovatie en

demonstratie

De kracht van de verwerkende sector is procestechnologie. ZAP kan helpen om de kennis op dit gebied verder te ontwikkelen. De faciliteit ondersteunt grote bedrijven in hun product- & proces development en maakt het voor kleine bedrijven mogelijk om überhaupt onderzoek te doen. Het onderzoek in ZAP zal niet alleen gaan over de processing van biomateriaal, maar ook een energiezuinigere verwerking ervan. Want ook dat vormt onderdeel van een groenere industrie.

Toegang

laagdrempelig

De toegang voor bedrijven is laagdrempelig. ZAP is gericht op open innovatie. Wanneer bedrijven bepaald onderzoek liever niet delen met anderen, is dit ook mogelijk. Over besloten onderzoek of onderzoek waarvan de resultaten niet mogen worden gedeeld, zijn altijd afspraken te maken.

Organisaties

actief met ZAP