ZAP Faciliteit

ZAP-Hal 1

De eerste fase van ZAP is gerealiseerd: september 2015 zijn Hanzehogeschool en Noorderpoort College gestart met onderwijs in de nieuwe proceshal (ZAP-hal 1) bij de energieproeftuin EnTranCe op het Zernike complex in Groningen.

ZAP-Hal 2

Nu ZAP-hal 1 staat waarin vooral onderwijs met toegepast praktijkonderzoek plaats vindt, werken we in de komende maanden met het bedrijfsleven aan de snelle realisatie van ZAP-hal 2. In dit deel van de faciliteit zal de nadruk liggen op vraag-gedefinieerd toepassingsgericht onderzoek. ZAP-onderzoekthema’s waarbinnen nu met bedrijven projectplannen uitgewerkt worden zijn: Bioconversie voor een Groene Chemie, Bioraffinage met een focus op Green Extraction en Smart Processing.

Verder Uitbouw

ZAP-Hal 3

De faciliteit ZAP bestaat uit een proceshal, waarin gewerkt gaat worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten uit het bedrijfsleven en wordt tevens gebruikt als onderwijsruimte. Het Noorderpoort en de Hanzehogeschool Groningen zijn in september 2015 gestart met een deel van hun opleidingen in ZAP. Ook de Rijksuniversiteit Groningen zal dan, voor de onderzoeksvragen uit het werkveld, in samenwerking met het mbo en hbo gebruik maken van deze ruimte. Het is de bedoeling om de ZAP faciliteit uit te breiden.

Samenwerking

Student & Bedrijf

Voor het onderzoek werken studenten en het bedrijfsleven samen. Op deze manier kan een nieuwe generatie procestechnologen met praktische ervaring worden opgeleid.

Bedrijven willen goede procestechnologen die breed zijn opgeleid. Daaraan is een steeds groter gebrek. Binnen ZAP worden de procestechnologen van de toekomst opgeleid.